Northern Soul (2014)

Northern Soul (2014)

Northern Soul (2014)

ในปี 1974 เรื่องราวที่แท้จริงและยกระดับจิตใจของเพื่อนสองคนที่เปิดโลกทัศน์ด้วยการค้นพบเพลงวิญญาณอเมริกันสีดำ คุณเป็นคนที่มีศิลปะมากใช่ไหม เทศกาลภาพยนตร์

ตัวอย่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *