Paul Apostle of Christ (2018)

Paul Apostle of Christ (2018)

Paul Apostle of Christ (2018)

เปาโลอัครสาวกของพระคริสต์เป็นเรื่องราวของชายสองคน ลุคในฐานะเพื่อนและแพทย์เสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่เขาเข้าไปในเมืองโรมเพื่อเยี่ยมพอลซึ่งถูกกักขังไว้ในห้องขังที่มืดมนและน่ากลัวของ

ตัวอย่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *